استراتژی رقابتی، ابزارهایی را برای شناخت توان و میزان ناهمگنی صنایع و شرکت ها به دست می دهد. کتاب استراتژی رقابتی همچنین با تعریف مزیت رقابتی از طریق هزینه و تنوع محصول به آن ساختار مفهوم بخشید و مزیت رقابتی را به سود آوری مرتبط ساخت. مدیرانی که در پی یک راه واقعی برای جواب دادن به سؤالات مشکل مربوط به برنامه ریزی استراتژیک بودند بلافاصله از کتاب استراتژی رقابتی که مورد تأیید متخصصین قرار گرفته بود، استقبال کردند.

کتاب استراتژی رقابتی نوشته پورتر

هنگامی که کتاب استراتژی رقابتی در حدود هجده سال پیش منتشر شد، امیدوار بودم که به نوعی مؤثر واقع شود. البته برای این امیدواری دلایلی داشتم، چرا که کتاب استراتژی رقابتی برپایه تحقیقی استوار بود که مرحله آزمایش را پشت سر گذاشته بود و فصول پیش نویس آن بعد از موشکافی دقیق توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و مدیریت اجرایی مورد تأیید قرار گرفته بود. 

اما استقبال از کتاب استراتژی رقابتی و همین طور نقشی که آن در ایجاد یک زمینه مطالعاتی جدید را ایفا کرد فراتر از انتظار من بود. این کتاب و نظریات آن هم اکنون در اختیار دانشجویان دانشکده های بازرگانی در نقاط مختلف دنیا قرار دارد و آنها به طور یکسان در دوره های سیاستگذاری یا استراتژی و به ویژه دوره های تخصصی مربوط به استراتژی رقابتی به مطالعه آن می پردازند. کتاب استراتژی رقابتی همچنین یکی از منابع مطالعاتی در حوزه های اقتصاد، مدیریت بازاریابی، مدیریت فناوری و سیستم های اطلاعاتی می باشد.

متخصصین در شرکت های بزرگ و کوچک نظریات این کتاب را به نوعی درونی کرده اند؛ نامه های متعدد، مکالمات شخصی و همین طور نامه های الکترونیکی که دریافت می کنم حاکی از این واقعیت است که شرکتها تمایل یافته اند تا بیشتر مشاوران مربوط به امور استراتژیک که نظریات آنها در کتاب ارائه شده است را به کار گیرند و استراتژی های عمومی کسب و کار خود را با آنها تدوین کنند، همچنین توصیه میشود تحلیل گران مالی عصر حاضر باید قبل از قضاوت در مورد کتاب آن را به دقت مطالعه کنند.