• استراتژِی
۴۰۰

بیش از ۴۰۰ پروژه موفق در حوزه مشاور، برنامه ریزی، تدوین و پیاده سازی استراتژی

۲۰۰۰

بیش از ۲۰۰۰ مقاله ثبت شده در سطح عالی دانشگاهی و مجلات معتبر مدیریت و اقتصاد

۴۵۰

همکاری با ۴۵۰ تیم تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک

۸۰

بیش از ۸۰ عنوان کتاب در حوزه علوم مدیریتی بویژه مباحث مربوط به مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک کسب و کار های مختلف

خدمات مشاوره کسب و کار در مدلهای گوناگون، تدوین، برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی در صنایع مختلف؛ در هر حوزه ای که فعالیت میکنید میتوانید از خدمات مشاوره، برنامه ریزی و اجرای استراتژی در سطوح مختلف کسب و کار، از ما کمک بگیرید

هلدینگ های تجاری و شرکتهای مادر – واحد های کسب و کار متوسط و کوچک – استارت آپ های آنلاین و آفلاین

مدیریت استراتژیک در صنایع مختلف
دانش سازمانی
تحقیق و توسعه
مارکتینگ
برندینگ
توسعه سازمان
رقابت پذیری
زنجیره تأمین
منابع انسانی
تراز مالی
نرخ صادرات
رضایت ذینفعان
چابکی سازمان

تحقیقات، اندازه گیری، پایش، آنالیز

در نهایت برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک از جمله ابزارهایی است که می تواند به مدیران در برخورد مؤثر با این شرایط یاری رساند. خوشبختانه اقدام به برنامه ریزی استراتژیک در بسیاری از سازمان های کشور فراگیر شده است، با این حال بسیاری از مدیران از هم پا نبودن استراتژی ها با تغییرات

و واقعیت های بروز یافته در محیط کسب و کارشان گلایه مندند.

ازینرو با بهره گیری از نیروی های متخصص و دانشگاهی در حوزه تحقیقات بازار توانسـته ایم خدمات بی نظیری برای دستیابی به برنامه ریزی استراتژیک ارائه نماییم و سالانه در بسیاری

از حوزه های کسب و کار تحقیقات علمی معتبر منتشر نماییم.

تحقیق، اندازه گیری، پایش و آنالیز بازار چهار رکن اساسی برای دستیابی به اهـداف برنامه ریزی استراتژیک است که اگر به درستی انجام پذیرد میتواند به مزیت رقابتی و در نهایت به سود پایدار در هر سازمانی منجر شود.

هر روز با مطالعه موضوعی در حوزه فعالیت خود، میتوانید دانش خودتان را در حوزه کسب و کار گسترش دهید؛ همین حالا اولین مقاله یا درسنامه را بخوانید