ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه استراتژی سازمانی

مشاوره مدیریت استراتژیک

ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت استراتژیک یکی از خدمات اصلی شریف استراتژی بشمار می آید؛ مشاوره مدیریت یک نوع خدمت است، خدمتی از جنس راهنمایی که به سازمانها کمک می کند تا مسائل مدیریتی و فرصت های خود را شناسایی نموده و آنها را تجزیه و تحلیل کنند. مشاور مدیریت با توجه به شرایط خاص هر سازمان، راه حل هایی را توصیه و یا فعالیت هایی را پیشنهاد می کند که پس از تایید کارفرما، میتواند در پیاده سازی و اجرایی کردن آن برنامه ها نیز همراهی داشته باشد. یک سازمان مشاوره مدیریت موفق، سازمانی است که منابع و تجربه هایی را برای شرکت به همراه می آورد که تیم مدیریت آن شرکت، آن ها را در اختیار ندارد.

بیشتر بدانید: تعریف مشاوره مدیریت استراتژیک چیست؟

بررسی و ارزیابی منابع داخلی و عوامل خارجی

تجزیه و تحلیل سازمان

تجزیه و تحلیل سازمانی فرآیند تحقیق در مورد یک کسب‌وکار هم در محیطی که آن کسب‌وکار فعالیت می‌کند (عوامل خارجی – محیط خارجی) و هم در درون خود آن سازمان است (عوامل داخلی – محیط داخلی) تا بتوان استراتژی مناسب را برای آن تدوین نمود. درک آگاهانه و تئوریک از محیطی است که یک سازمان در آن فعالیت می‌کند و فهم تعاملات سازمان با محیطش جهت توسعه اثربخشی و کارایی سازمان همراه با افزایش توانمندی سازمان برای تخصیص بهینه منابع در دسترسش می‌باشد؛ همچنین تجزیه و تحلیل سازمانی درک آگاهانه و تئوریک از محیطی است که یک سازمان در آن فعالیت می‌کند و فهم تعاملات سازمان با محیطش جهت توسعه اثربخشی و کارایی سازمان همراه با افزایش توانمندی سازمان برای تخصیص بهینه منابع در دسترسش می‌باشد.

بیشتر بدانید: تجزیه و تحلیل سازمانی چیست؟

تدوین برنامه استراتژیک سازمانی در راستای خلق مزیت رقابتی

تدوین استراتژی

این که شرکت ها چگونه فرآیند تدوین استراتژی را انجام می دهند و چگونه باید فرآیندهای مخصوص به آن را ایجاد کنند، تدوین استراتژی های سازمان در واقع ترسیم یک نقشه راه برای خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است که میتواند سود بنگاه اقتصادی را افزایش دهد. فرآیند تدوین استراتژی در عمل، تقریباً همیشه مستلزم ترکیب طراحی منطقی متمرکز و تطبیق غیرمتمرکز است. جنبه های پنهان و آشکار فرآیند طراحی استراتژی شامل تعدادی فرایند سازمانی است که بررسی، بحث و تصمیم گیری درباره استراتژیها از طریق آن ها انجام می شود.

بیشتر بدانید: فرآیند تدوین استراتژی چگونه انجام می شود؟

پیاده سازی استراتژی های تدوین شده طبق برنامه ریزی های سازمان

پیاده سازی و اجرای استراتژی

ما به عنوان یک گروه تخصصی در حوزه مدیریت استراتژیک، درهنگام نگاه کردن به اجرای استراتژی در سازمان، یک درخت تصمیم‌ را به جای برنامه‌ی عملیاتی خود تصور می کنیم. این الگوهای تصمیم‌گیری هستند که در مرکز فرایندهای پیشران استراتژی قرار دارند، نه فهرست‌ کردن کارهای ضروری که بطور معمول و روتین انجام میشود. ما باید برای بهبود سرعت و دقت اجرا، انرژی خود را به‌جای درخواست از افراد برای ساختن برنامه‌های عملیاتی، روی کمک به آنها برای گرفتن تصمیماتی بهتر متمرکز کنیم.  اجرای استراتژی شامل اداره کردن برخی متغیر های ملموس مانند انگیزش وتعهد پرسنل، ارزش ها و فرهنگ سازمانی، رفتار و قدرت رهبر است. اجرای استراتژی مستلزم تخصیص درست منابع مالی، نیروی انسانی و مواد اولیه می باشد.

بیشتر بدانید: تعریف پیاده سازی و اجرای استراتژی چیست؟

کنترل و اندازه گیری شاخص های استراتژی های تدوین شده

کنترل و ارزیابی استراتژی ها

شاید به جرات بتوان ادعا کرد که انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود؛ مگر آنکه کنترل های لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد. به کمک کنترل است که مدیریت، نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پی گیری و سنجش و اصلاح آن  ها را پیدا می کند. کنترل، ابزار کار مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم آن در مراتب مختلف به سادگی احساس می شود. سازمان بدون وجود یک سیستم موثر کنترل در تحقق ماموریت های خود موفق نبوده و نمی تواند از منابع خود به درستی استفاده کند.

بیشتر بدانید: نحوه کنترل و ارزیابی استراتژی ها چگونه است؟

برنامه ریزی استراتژیک کسب و کارهای دیجیتال با استفاده از ابزارهای نوین

برنامه ریزی استراتژیک دیجیتال

امروزه با گسترش فناوری های نوین لزوم بکارگیری از مدل های جدید کسب و کار بیش از پیش نمایان شده است و کسب و کارهایی که هسته اصلی آنها استفاده از فناوری های دیجیتال است، باید یک سند برنامه ریزی استراتژیک منحصر به فرد برای خود داشته باشند تا بتوانند بواسطه آن برای خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد نمایند.

تأثیر بالقوه فناوری دیجیتال در صنایع مختلف، بسیار متفاوت است، اما اکثر رهبران سازمانی یک چالش مشترک دارند؛ این که چگونه با در نظر گرفتن کل زنجیره ارزش، میزان سوددهی خود را به فراتر از سودهای کوچک و کوتاه مدت ارتقا دهند. با افزایش تعداد رقبا، آنها خود را بین سازمان و مشتری ها قرار می دهند و در بخش های سودآور زنجیره ی ارزش قرار می گیرند.

بیشتر بدانید: انواع استراتژی کسب و کارهای آنلاین

ارائه مشاوره های تخصصی در سطوح کسب و کار و عملیاتی

مشاوره آنلاین کسب و کار

با افزایش تغییرات محیطی و به روز شدن فرآیندهای کسب و کار و رقابتی تر شدن فضای بازار، نیاز به یادگیری دانش روز  مدیریت کسب و کار به خصوص در امر برنامه ریزی استراتژیک، بیش از هر زمان دیگری محسوس شده است؛ ازینرو شریف استراتژی موقعیتی را فراهم نموده است تا صاحبان کسب و کار و مدیران سازمانی بتوانند از دانش روز حوزه مدیریت استراتژیک بهره گیرند و متناسب با نیاز بازار و قابلیت های رقابتی، بهترین مسیر را برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود انتخاب نمایند.

شریف استراتژی با استفاده از اساتید برجسته در حوزه مدیریت کسب و کار توانسته است زمینه ای را برای ارائه مشاوره و آموزش بصورت آنلاین ایجاد نماید تا بواسطه آن بتوان در دوره های زمانی کوتاه، مدیران بتوانند استراتژی های کسب و کار و استراتژی عملیاتی همچون استراتژی  عملیات، تولید، زنجیره تأمین، استراتژی بازاریابی و فروش خود را به روز نمایند و برای سازمان خود سند استراتژیک را تدوین نمایند.

بیشتر بدانید: انواع مدل های برنامه ریزی استراتژیک

آموزش مدیریت استراتژیک برای مدیران و دانش پژوهان حوزه استراتژی

آموزش مدیریت استراتژیک

هدف از دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ارتقاء دانش دانش پژوهان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک می باشد، در واقع اساتید و مدیران استراتژیک باید بدنبال ارتقاء توانایی آن ها برای مواجهه با پیچیدگی تأثیرات گوناگون است. همچنین دوره آموزشی مدیریت استراتژیک ممکن است برای موفقیت شرکت های معاصر که با افزایش رقابت جهانی، تغییرات سریع تکنولوژی و تغییرات دموگرافیک نیروی کار رقابت می کنند، ضروری باشد. اما اگر قصد دارید به شکل عمیق و حرفه‌ای با استراتژی آشنا شوید و برای تبدیل‌شدن به یک متخصص استراتژیست در بلندمدت برنامه‌ریزی کرده‌اید، بهتر است در دوره های آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته شرکت کنید.

بیشتر بدانید: دوره آموزشی مدیریت استراتژیک پیشرفته

مکانیزه نمودن فرایند نظارت و کنترل اهداف استراتژیک سازمان

اتوماسیون فرآیند اجرایی

انتخاب یک راه حل نرم افزاری برای کمک به مدیریت فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، بیشتر با توجه به جایگاهی انجام می گیرد که سازمان شما با توجه به فرآیندهای واقعی خود، در حال حاضر در آن قرار دارد. اگر به تازگی تثبیت اهداف خود را آغاز کرده اید، ممکن است یک نرم افزار مدیریت استراتژیک با مجموعه کاملی از تمام قابلیت‌ها چندان مناسب نباشد. در چنین شرایطی ممکن است بخواهید کار را با یک سیستم ساده تر شروع کنید. اما اگر در طول فرآیند مدیریت استراتژیک گام‌های بیشتری برداشته اید و در حال حاضر معیارهایی را پیگیری می‌کنید که نیاز به گزارشگیری ساده و ابزارهای همکاری دارند، نرم افزارهای پیشرفته تر مفید خواهند بود. نرم افزار مدیریت استراتژیک، به شما این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور در سازمان خود عمل کنید و آن را با ابتکار عمل تحت کنترل درآورید و کسب و کار خود را مدیریت کنید.

بیشتر بدانید: نرم افزار پیاده سازی استراتژی سازمان

۲

تماس با ما

۳

کتابخانه استراتژی

۴

مقالات علمی

۵

درسنامه استراتژی

۶

وبلاگ آموزشی

۷

مشتریان ما

۸

درباره ما

۹

آموزش