معنی و مفهوم استراتژی چیست؟

در این ویدیو به مفاهیم اولیه در حوزه استراتژی خواهیم پرداخت و شرح خواهیم داد که چرا باید مدیران تفکر استراتژیک را سرلوحه کار خود قرار دهند و چرا داشتن استراتژی برای سازمان ها و کسب و کارهای مختلف امر ضروری محسوب می شود. استراتژی می تواند آینده یک کسب و کار را به خوبی روشن نماید و برای رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات خاصی را برنامه ریزی نماید که متناسب با منابع سازمان و جایگاه رقابتی آن است.

اگر بخواهیم تشریح کنیم که در مدیریت کسب و کار، تعریف استراتژی کسب و کار چیست باید اعلام کنیم که برای این تعریف تفاهم کلی و جامعی بین صاحبنظران وجود ندارد و صاحب نظران مختلف این واژه را به گونه های گوناگونی به کار می برند. چندلر استراتژی کسب و کار را به این شرح تعریف می کند: استراتژی تعیین اهداف اساسی و بلندمدت یک سازمان و گزینش اقدامات و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به این اهداف است.

برای مطالعه بیشتر به مقاله تعریف دقیق استراتژی چیست؟ مراجعه نمایید.

تعریف دقیق استراتژی کسب و کار چیست؟

استراتژی مفهومی است که پیرامون دستیابی به موفقیت یحث می کند. در این ویدیوتوضیح خواهیم داد که استراتژی چیست و چرا برای موفقیت سازمان ها و افراد مهم است. ما استراتژی را از برنامه ریزی متمایز می کنیم. استراتژی، یک طرح یا برنامه دقیق از دستورالعمل ها نیست؛ بلکه یک زمینه یکدست کننده است که به اقدامات و تصمیمات یک فرد یا یک سازمان انسجام و جهت می بخشد. وظیفه اصلی در نگارش وبلاگ استراتژی چیست ، معرفی چارچوب اصلی تحلیل استراتژیک است که مبنای این مبحث را تشکیل می‌دهد. ولی علاوه بر این ما دو مؤلفه اصلی تحلیل استراتژی را معرفی خواهیم کرد: تحلیل محیط بیرونی بنگاه (عمدتاً تحلیل صنعت) و تحلیل محیط درونی (در اصل، تحلیل منابع و قابلیت‌های بنگاه).

استراتژی کسب و کار ها بسته به نوع فعالیت هر صنعت، شکلی متفاوت به خود می‌گیرند و باید متناسب با عملکرد هر بنگاه اقتصادی، یک برنامه ریزی استراتژیک خاص را تدوین نمود.

برای مطالعه بیشتر به مقاله تعریف دقیق استراتژی های عمومی کسب و کار مراجعه نمایید.

معیار تشخیص استراتژی خوب و استراتژی بد

در این ویدیو خواهیم گفت که تفاوت استراتژی خوب و استراتژی بد چیست؟ استراتژی معیارهای خوب بودن را خواهد داشت که بتواند به کسب و کارها کمک نماید تا بتوانند در راستای خلق مزیت رقابتی پایدار قدم بردارند و بتوانند برنامه ریزی درستی نسبت به تغییرات و تحولات بازار داشته باشند.

بار ها تاکید کرده ایم که اگر بخواهیم مدیریت تحول استراتژیک را در شرکتها رقم بزنیم، مدیران در قبال پیش بینی یا واکنش سریع به تغییرات در محیط های رقابتی شرکت خود مسئول اند. شرکت ها باید با تغییرات در محیط های صنعت خود همسو بمانند، ولی این مسئولیت مدیران شرکت ها است تا از حفظ این همسویی اطمینان خاطر حاصل نمایند. مدیران نقش مهمی در حفظ همسویی بین شرکت های خود و محیط های صنعتی آن ها دارند.

برای دانلود رایگان کتاب استراتژی خوب، استراتژی بد به کتابخانه شریف استراتژی مراجعه نمایید.

فرآیند تدوین استراتژی چگونه است؟

در این ویدیو به فرآیند تدوین برنامه استراتژیک خواهیم پرداخت، فرآیند تدوین استراتژی کسب و کار یکی از اصلی ترین مباحث در مدیریت استراتژیک است که شامل تحلیل، تدوین، اجرا، ارزیابی و کنترل است. این مراحل همگی جزو فرآیند های اصلی در مدیریت استراتژیک کسب و کار هستند که در این ویدیو به فرآیند تدوین استراتژی خواهیم پرداخت.

فرآیند تدوین استراتژی در عمل، تقریباً همیشه مستلزم ترکیب طراحی منطقی متمرکز و تطبیق غیرمتمرکز است. جنبه های پنهان و آشکار فرآیند طراحی استراتژی شامل تعدادی فرایند سازمانی است که بررسی، بحث و تصمیم گیری درباره استراتژیها از طریق آن ها انجام می شود. این فرایندها در شرکت های بزرگ تر عبارتند از جلسات هیئت مدیره و فرایند رسمی برنامه ریزی استراتژیک که با رویدادهای مشارکتی گسترده تر نظیر کارگاه های آموزشی استراتژی تکمیل می شود. درباره فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک و تدوین استراتژی بحث خواهیم کرد.

برای مطالعه بیشتر به مقاله فرآیند تدوین استراتژی مراجعه نمایید.

تعیین کارایی و اثربخشی استراتژی ها

مفاهیم کارایی و اثربخشی استراتژی های کسب و کار را با هزینه های پایین یکسان فرض کنیم، به سادگی می توان تصور کرد که چگونه یک استراتژی رهبری هزینه «کارا» یا «اثربخش» توصیف می شود؛ ولی تصور آنکه چگونه یک استراتژی تمایز را می توان «کارا» یا «اثربخش» نامید، قدری دشوار است، چون متمایز گران موفق تقریبا همواره هزینه های بالاتری از رهبران هزینه موفق خواهند داشت.

البته، کارایی و اثربخشی معنایی بیش از هزینه های پایین دارند. یک تعریف دقیق تر از کارایی «نسبت ستاده ها به داده ها» است. همچنین، یک تعریف کامل تر از اثربخشی «عملکرد شرکت در ارتباط با عملکرد میانگین صنعت» است. با استفاده از این تعاریف، برای هر دو استراتژی رهبری هزینه و تمایز این امکان وجود دارد که کارا و اثربخش باشند. در هر دو مورد، استراتژی عمومی می تواند کارا باشد مشروط بر آنکه نسبت ستاده ها (یا قیمت فروش) به داده ها (یا هزینه هر واحد) را افزایش دهد.

برای مطالعه بیشتر به مقاله کارایی و اثربخشی استراتژی های کسب و کار مراجعه نمایید.

بیانیه مأموریت شرکت با تفکر استراتژیک

بیانیه مأموریت شرکت به وسیله تفکر استراتژیک شامل تجزیه و تحلیل محیط بیرونی، تجزیه و تحلیل محیط درونی و انتخاب استراتژی، دنبال می‌شود. فرآیند شکل‌گیری استراتژی با طراحی ساختار سازمانی، فرهنگ و سیستم‌های کنترل مورد نیاز برای اجرای استراتژی انتخاب شده پایان می‌یابد. تدوین استراتژی را تجزیه و تحلیل محیط‌های بیرونی و درونی سازمان و سپس انتخاب استراتژی ‌های مناسب شکل می‌دهد.

در مقابل، اجرای استراتژی شامل عمل کردن به استراتژی‌های تدوین شده است. اجرای استراتژی شامل انجام اقداماتی در راستای استراتژی‌های سطح شرکت، سطح کسب‌وکار و سطح وظیفه، اختصاص دادن نقش‌ها و مسئولیت‌ها در میان مدیران (از طریق طراحی ساختار سازمانی)، تخصیص منابع (شامل سرمایه و پول)، تنظیم اهداف کوتاه مدت و طراحی کنترل سازمانی و سیستم‌های پاداش است. این فرآیند شامل مجموعه‌ای از گام‌های متوالی در فرآیند مدیریت استراتژیک است. گامِ یک فرآیند مدیریت استراتژیک با بیانیه مأموریت شرکت و اهداف اصلی شرکت آغاز می‌شود. این بیانیه به وسیله مدل کسب‌وکار فعلی شرکت شکل داده می‌شود.

برای مطالعه بیشتر به مقاله برنامه ریزی استراتژیک مراجعه نمایید.

فرآیند کنترل و ارزیابی استراتژی ها

استراتژی ها به این علت اتخاذ می شوند که بر روی یک مساله خاص تاثیر بگذارند. به علاوه بسیاری از مردم معتقدند ، زمانی که برنامه ای خاص تدوین و تصمیم به اجرای آن گرفته می شود ، نوعی بوروکراسی برای اداره آن ایجاد می شود و برای برنامه ، سرمایه گذاری صورت می گیرد و مساله حل می شود . متاسفانه این امر اغلب اتفاق نمی افتد . سازمان ها می خواهند بدانند که چه مقدار پول صرف یک برنامه شده است و چه تعداد از افراد، از خدمات مورد انتظار بهره گرفته اند و اثر بخشی برنامه به چه مقدار بوده است.

در ساده ترین شکل ممکن، کنترل و ارزیابی استراتژی ها با آگاهی از پیامدهای آن ارتباط دارد؛ در حقیقت دو وظیفه مشخص و متمایز در کنترل و ارزیابی استراتژی ها وجود دارد. ابتدا، وظیفه تعیین چگونگی پیامدهای یک استراتژی همراه با توصیف اثرات آن است و وظیفه دیگر قضاوت در مورد موفقیت یا شکست یک استراتژی بر اساس مجموعه ای از استانداردها یا معیارهای ارزشی است. به عقیده صاحب نظران ، کنترل و ارزیابی استراتژی ها عبارت است از بررسی اثربخشی کلی یک برنامه در پاسخ گویی به اهداف آن ، یا ارزشیابی نسبی دو یا چند برنامه در پاسخ گویی به اهداف متداول است.

برای مطالعه بیشتر به مقاله ارزیابی و کنترل استراتژی ها مراجعه نمایید.

پیاده سازی و اجرای استراتژی چگونه است؟

بسته به نحوه سازماندهی شرکت و ساختار سازمانی آن، تنوع در اجرای استراتژی بیشتر از تنوع در طراحی و تببین مدل برنامه ریزی استراتژیک است. در بیشتر شرکتهای بزرگی که در چند صنعت فعالیت می کنند هر کس در سازمان می تواند اجرای استراتژی را بر عهده بگیرد که به نوبه میتواند میتواند بر پیچیدگی های اجرای استراتژی بیافزاید و نقش افراد و کارکنان را در آن تشدید نماید.

تمام آن کارکنانی که در موفقیت فرآیند اجرای استراتژی نقش اساسی دارند، ممکن است در طراحی استراتژی مشارکت نکرده باشند یا مشارکت کمی داشته باشند. لذا ممکن است از حجم عظیم اطلاعات استفاده شده و فعالیتهای انجام شده در فرآیند طراحی و برنامه ریزی بی خبر باشند. بنابراین اگر به خوبی از تغییرات در مأموریت، اهداف، استراتژی ها و سیاستهای شرکت و اهمیت آنها برای سازمان یا شرکت مطلع نشوند و توجیه نگردند در برابر تغییرات مقاومت خواهند کرد.

برای مطالعه بیشتر به مقاله پیاده سازی و اجرای استراتژی مراجعه نمایید.