اقتصاد جدید قوانین فروش را تغییر داده است. مشتریان اقتصاد جدید از تعداد بی‌شمار فروشگاه‌ها، محصولات، برندها و خدمات مختلف کلافه شده‌اند. در شرایط بد اقتصادی مشتریان با وسواس بیشتری خرید میکنند و روز به روز سخت‌گیرتر می‌شوند. آن‌ها محصولات معمولی، افراد نالایق و خدمات ضعیف را تحمل نمی‌کنند. باید اعتماد آن‌ها را جلب کنید، ارزش ارائه کنید و مطمئن شوید که پیشنهادات شما دقیقاً نیازهایشان را برآورده می‌کند.

بهترین استراتژی فروش و بازاریابی در شرایط بد اقتصادی و رکود شدید چیست؟

/
در این نوشته قصد داریم تا استراتژی های مناسب کسب و کار را در ش…
استراتژی فروش حین مذاکره

استراتژی فروش حین مذاکره : هرگز موضوع را به حاشیه نبرید | ۱۰۱ استراتژی فروش

/
استراتژی فروش حین مذاکره یکی از استراتژیهایی که یک فروشنده باید بکار بگیرد، استرات…

استراتژی فروش شماره چهار: مشتری را دشمن نپندارید | ۱۰۱ استراتژی فروش

/
استراتژی فروش مشتری مداری چیست؟ قبل از اینکه به استراتژی فروش مشت…

استراتژی فروش شماره سه: با مشتری همدلی کنید

/
استراتژی فروش فروشندگان موفق چیست استراتژی فروش فروشندگان موفق این است که خود ر…

استراتژی فروش شماره دو: گوش دهید | ۱۰۱ استراتژی فروش

/
استراتژی فروش شماره دو: گوش دهید بهترین راه برای تشخیص فروشندگان موفق ا…

استراتژی فروش شماره بیست و یک: رد پیشنهاد فروش را به خود نگیرید | ۱۰۱ استراتژی فروش

/
استراتژی فروش شماره بیست و یک: رد پیشنهاد فروش را به خود نگی…
استراتژی فروش با دو رویکرد کاربردی

استراتژی فروش شماره یک: شیفته کار خود باشید | ۱۰۱ استراتژی فروش

/
استراتژی فروش شماره یک: شیفته کار خود باشید استراتژی فروش شما…