نوشته‌ها

چاپ مجدد کتاب استراتژی رقابتی مرا به فکر در مورد علل تأثیر آن واداشت. این علل با گذشت زمان آشکارتر شده اند. رقابت همواره بخش اصلی دستور کار شرکت ها بوده است و بد نیست بدانید که کتاب استراتژی رقابتی زمانی وارد بازار شد که در سرتاسر دنیا شرکت ها در تلاش برای سازگار کردن خود با رقابت های فزاینده بوده اند. در واقع رقابت به یکی از موضوعات ماندگار عصر حاضر مبدل شده است. افزایش شدت رقابت تا به امروز ادامه داشته است و کشورهای بیشتری را در برگرفته است. ترجمه کتاب استراتژی رقابتی به زبان های چینی (۱۹۹۷)، چک اسلواکی، مجارستانی، لهستانی و اکراینی در سال های ۱۹۸۰ غيرقابل تصور بود.

دانلود کتاب استراتژی رقابتی نوشته مایکل پورتر

دانلود کتاب استراتژی محتوا برای وب

دانلود رایگان کتاب استراتژی محتوا برای وب نوشته کریستینا هالورسون

دانلود رایگان کتاب استراتژی خوب استراتژی بد (تفاوت‌ها و دلایل اهمیت) نوشته ریچارد روملت

دانلود رایگان کتاب استراتژی کسب و کار بین‌ الملل

کتاب استراتژی کسب و کار بین‌ الملل در کشور بازارهای نوظهور رویکرد شبکه نهادی نوشته هانس جانسون

دانلود رایگان کتاب کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

دانلود رایگان کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی نوشته مارتین ریوز

کتاب مدیریت راهبردی چیست

دانلود رایگان کتاب مدیریت راهبردی چیست و درآمدی بر الگوهای شکل‌گیری راهبرد نوشته وینینگتون

دانلود رایگان کتاب نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک با رویکرد تجزیه و تحلیل ارزش اقتصادی

دانلود کتاب نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک با رویکرد تجزیه و تحلیل ارزش اقتصادی

دانلود رایگان کتاب رهاورد تلاش Execution Premium نوشته کاپلان و نورتون

کتاب رهاورد تلاش با رویکرد پیوند استراتژی با عملیات برای ایجاد مزیت رقابتی نوشته کاپلان و نورتون

دانلود رایگان کتاب همسویی استراتژیک ایجاد هم‌افزایی با کارت امتیازی متوازن

دانلود رایگان کتاب همسویی استراتژیک ایجاد هم‌افزایی با کارت امتیازی متوازن نوشته کاپلان و نورتون

کتاب سازمان استراتژی محور کاربرد روش ارزیابی متوازن در اجرا و ارزیابی

کتاب سازمان استراتژی محور نوشته کاپلان و نورتون | دانلود رایگان کتاب سازمان استراتژی محور