نوشته‌ها

کتاب خلق بوم کسب و کار و مدل کسب و کار نوشته وایلی

دانلود کتاب خلق مدل کسب و کار نوشته الکساندر استروالدر

دانلود کتاب تئوری سازمان و نظریه های سازمانی

دانلود کتاب تئوری سازمان و نظریه های سازمانی کلاسیک

دانلود رایگان کتاب خلق مدل کسب و کار اشتراکی

دانلود کتاب خلق مدل کسب و کار اشتراکی نوشته جان واریلو

دانلود رایگان کتاب مدیریت نوآوری در شریف استراتژی

دانلود کتاب مدیریت نوآوری: یکپارچه‌سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان

دانلود رایگان کتاب یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی در شریف استراتژی

دانلود کتاب یکپارچه‌سازی کاربردهای سازمانی با رویکرد معماری سرویس‌گرا

دانلود رایگان کتاب استراتژی در عمل

دانلود رایگان کتاب استراتژی در عمل – راهنمایی برای عملگران به سوی تفکر استراتژیک

کتاب استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری

دانلود کتاب استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری

اتحادهای استراتژیک را می توان از جمله پدیده های سازمانی شایان توجه دانست؛ زیرا هم نرخ تشکیل این اتحادها بسیار زیاد است، هم نرخ شکستشان. تحقیقات نشان می دهد حدودأ، ۵۰ درصد از اتحادهای استراتژیک تنها ظرف ۴ تا ۵ سال پس از شکل گیری و زودتر از موعد برنامه ریزی شده منحل می شوند.

دانلود کتاب مدیریت اتحادهای استراتژیک

دانلود رایگان کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال

دانلود کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال رویکردی یکپارچه به بازاریابی آنلاین

دانلود کتاب استراتژی معماری کسب و کار و اکوسیستم‌ های مبتنی بر پلتفرم

کتاب استراتژی معماری کسب و کار و اکوسیستم‌ های مبتنی بر پلتفرم