نوشته‌ها

دانلود رایگان کتاب طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

دانلود کتاب طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

دانلود رایگان کتاب بازاریابی پرمحتوا برای یادگیری بازاریابی محتوایی نوشته جوپولیزی

دانلود کتاب بازاریابی پرمحتوا نوشته جوپولیزی

دانلود کتاب طراحی کسب و کاری بهتر

کتاب خلق بوم کسب و کار و مدل کسب و کار نوشته وایلی

دانلود کتاب خلق مدل کسب و کار نوشته الکساندر استروالدر

دانلود کتاب تئوری سازمان و نظریه های سازمانی

دانلود کتاب تئوری سازمان و نظریه های سازمانی کلاسیک

دانلود رایگان کتاب خلق مدل کسب و کار اشتراکی

دانلود کتاب خلق مدل کسب و کار اشتراکی نوشته جان واریلو

دانلود رایگان کتاب مدیریت نوآوری در شریف استراتژی

دانلود کتاب مدیریت نوآوری: یکپارچه‌سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان

دانلود رایگان کتاب یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی در شریف استراتژی

دانلود کتاب یکپارچه‌سازی کاربردهای سازمانی با رویکرد معماری سرویس‌گرا

دانلود رایگان کتاب استراتژی در عمل

دانلود رایگان کتاب استراتژی در عمل – راهنمایی برای عملگران به سوی تفکر استراتژیک

کتاب استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری

دانلود کتاب استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری