دانلود رایگان کتاب 101 استراتژی فروش

کتاب ۱۰۱ استراتژی فروش نوشته استفان شیفمن

کتاب ۱۰۱ استراتژی فروش نوشته بزرگترین مربی فروش در ایالات متحده و رییس مرکز بین المللی آموزش فروش دی ایی آی است. او کتابهای مختلفی در باره فروش نگاشته است؛ فنون مشتری یابی (آنهایی که واقعا کارایی دارند)، ۲۵۰ سوال برای فروختن و فنون فروش (آنهایی که واقعا کارایی دارند). این کتابهار کاملا بصورت عملی و با نگاه تجربی نگاشته شده است. استفان مهارت خاصی در بیان اصول مهم فروش به زبان ساده دارد و از این بابت نیز معروف است. از این رده اقشار مختلف کتاب های او را می خوانند؛

فرمان های کتاب همان اصولی هستند که شیفمن برای مرکز دی. ایی آی برگزیده است. اگر اندکی درباره موفقیت آن مرکز شنیده باشید، می دانید که کتاب ۱۰۱ استراتژی فروش ارزش حداقل یک بار خواندن را دارد. شیفمن غبار ابهام و اشتباه از اصولی ساده اما مهم می زداید و خواننده را به دوباره نگاه کردن و نگاهی نو دعوت می کند.

او در کتاب ۱۰۱ استراتژی فروش بیان میکند فروشندگی کمک کردن به مردم است تا کار خود را بهتر انجام دهند. می گوید فروشندگی شغل سختی است، پس باید شیفته آن باشید. گاهی با خودتان خلوت کرده و تفریح هم بکنید فروشندگی ساده هم هست چون بعد از مدتی می توانید همه واکنش ها و حواست های مشتری را پیش بینی کنید کتاب به فروشندگان یاد می دهد سررشته کلام را به مشتری بسیارند اما خودشان گفت و گو را هدایت کنند، خطا کنند اما برنده باشند، فرصت ها را بربایند و در اختیار دیگران هم قرار دهند، داستان ها را تفسیر کنند و درس بگیرند و خود نیز داستان هایی نقل کنند. این کتابب کمک میکند تا فروشندگان ابزارها و وسایلی را شناسایی کنند که مایه موفقیت کسب و کارهاست.