دانلود رایگان کتاب مدیریت آینده نگری

دانلود رایگان کتاب مدیریت نوآوری

چالش نوآوری و مدیریت نوآوری موضوع تازهای نیست. سازمان ها همواره ناگزیر بوده اند برای بقا و رشد خود به تغییر آنچه به بازار عرضه می کنند و تغییر در روش خلق و عرضه آن بیندیشند. اگرچه نوآوری هر روز بیش از پیش به عنوان ابزاری قدرتمند برای تضمین بقاء و رشد و نیز راهکاری مطئمن برای دفاع از موقعیت رقابتی شرکتها شناخته می شود، ولی موفقیت آن را با هیچ روشی نمی توان تضمین کرد کتاب مدیریت نوآوری سعی کرده است تا به بیان راهکارها و چالش ها در این حوزه بپردازد.

تاریخ نوآوری در فرایندها و محصولات، مملو است از ایده هایی به ظاهر خوب که در عمل شکست خورده اند. مشکل اینجا است که نوآوری در واقع انجام دادن کاری است که شاید تاکنون سابقه نداشته است و تنها راه برای آگاهی از موفقیت یا عدم موفقیت آن انجام دادن آن است. در عین حال، پژوهشگران به دنبال روش های نظام مندی هستند که با مدیریت فرایند نوآوری و شناسایی عواملی که می توانند بر این فرایند تأثیرگذار باشند، ریسک سرمایه گذاری در زمینه نوآوری را کاهش دهند. 

کتاب مدیریت نوآوری که به قلم شیوای دو محقق برجسته این حوزه، جو تیدا و جان بسنت، به رشته تحریر درآمده است، بدون شک یکی از بهترین و غنی ترین کتب مرجع در این زمینه به شمار می رود. این اثر حاصل سالها تلاش نویسندگان در پژوهش و ارائه مشاوره به سازمان های معتبر بین المللی است. به همین دلیل از منظر ترکیب نظر (تئوری و عمل (کاربرد) بی بدیل است.