کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

قبل از توضیح در مورد کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی یک مقدمه کوتاه از اهمیت دانست این کتاب بیان میکنیم و بعد به سطاغ محورهای اصلی کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی خواهیم رفت تا مخاطبان دیدگاه کاملی نسبت به مطالعه این کتاب داشته باشند.

در سالهای اخیر دنیای کسب وکار با سرعت زیادی در حال تغییر است و هر روز پدیده های مثبت و منفی زیادی ظهور میکنند، پدیده هایی از جنس قوی سیاه، پدیده های پیشبینی ناپذیر. در مواجهه با این تغییرات، داشتن تفکر استراتژیک و مجهز شدن به ابزارهای متناسب با این شرایط امری ضروری است و به همین علت اندیشمندان و متفکران حوزۀ استراتژی و کسب وکار نظریه ها و ابزارهای زیادی را توسعه و بسط داده اند و کتابهای زیادی نیز در این زمینه تألیف شده است.

بر این اساس شریف استراتژی نیز به منظور تسهیل دسترسی به منابع به روز، جدیدترین و برترین این کتابها را در حوزۀ استراتژی و مدیریت استراتژیک در دسترس عموم قرار داده است.

اما سؤالی که همواره مطرح میشود این است که کدام کتاب را باید بخوانیم یا از کدام کتاب شروع کنیم. آیا باید اقیانوس آبی خلق کنیم یا بر اساس آنچه ریتا مک گراث در کتاب نهایت مزیت رقابتی گفته است به دنبال مزیت های رقابتی ناپایدار باشیم؟ آیا باید همانطور که راجر مارتین در کتاب بازی برد گفته است عمل کنیم یا نقشه استراتژی را ترسیم کنیم.

دانلود رایگان کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی