کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار

کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار اثر ویلن و هانگر، یکی از دو کتاب پر ارزش در زمینه مدیریت استراتژیک است که به رشته تحریر درآورده اند و مرجع کاملی برای رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی بشمار می آید.

تعدادی از اهداف استراتژیک که در کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار دنبال می شود به شرح زیر است:

  • توسعه تفکر، مفاهیم، تئوری و الگوهای مدیریت استراتژیک را به نحوی که موجب کاهش شکاف بین تئوری و عمل می شود در مباحث مدیریت استراتژیک ایجاد کند.
  • توسعه قابلیت و شایستگی های محوری و متمایز در زمینه انجام طرح های تحقیقاتی و مشاوره ای مدیریت استراتژیک به صورتی که مزیت رقابتی را برای سازمان های بزرگ و کوچک در دنیای امروز و فردا مهیا کند.
  • توسعه توانایی تجزیه و تحلیل و مهارت تصمیم گیری های استراتژیک را در مباحث نظری و مسائل عملی پیچیده (با رعایت اصول اخلاقی) فراهم نماید.
  • توسعه مهارت ادراکی از یک الگوی یکپارچه و جامع فرایند مدیریت استراتژیک به صورتی که بتوان از کلیه مفاهیم و تکنیک های آموخته شده در مباحث بازاریابی، مدیریت نیروی انسانی، حسابداری، مالی، مدیریت، تولید، سیستم های اطلاعاتی و … به نحو شایسته ای (چه وقت و چگونه) استفاده کرد
  • توسعه نقش حکمرانی خوب شرکت در تغییر استراتژیک، تصمیم گیری استراتژیک و مدیریت استراتژیک به صورتی که ارزش آفرینی، افزایش بهره وری پایدار، افزایش خلاقیت و نوآوری و افزایش کیفیت زندگی کاری برای سازمان به عنوان یک کل و در تعاملات با محیط محقق شود.
دانلود رایگان کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار