کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

برنامه ریزی استراتژیک که در کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی به آن اشاره شده است، از جمله ابزارهایی است که می تواند به مدیران در برخورد مؤثر با این شرایط یاری رساند. خوشبختانه اقدام به برنامه ریزی استراتژیک در بسیاری از سازمان های کشور فراگیر شده است، با این حال بسیاری از مدیران از هم پا نبودن استراتژی ها با تغییرات و واقعیت های بروز یافته در محیط کسب و کارشان گلایه مندند.

بعضی از دلایل این موضوع می تواند آشنایی کمتر با مدل ها و ابزارهای نو در برنامه ریزی استراتژیک باشد، از این رو مباحث موجود در کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی تلاش شده است که در راستای تسهیل دسترسی به منابع به روز و متناسب با شرایط امروز نگارش شود.

خواندن کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی برا چه کسانی مناسب است؟

کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی برای کارشناسان ارشد کسب و کار و دانشجویان مقطع ارشد علوم مدیریت و اقتصاد پیشنهاد میشود، همچنین پیشنهاد میکنیم مدیران سازمان های دولتی و خصوصی خواندن کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی را از دست ندهند و نمونه های عملی اجرا شده در سازمان های با دقت خاصی بخوانند و از تجارب مدیران خارجی استفاده کنند.

دانلود رایگان کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی