دانلود خلاصه کتاب همسویی استراتژیک ایجاد هم‌افزایی با کارت امتیازی متوازن

دانلود کتاب همسویی استراتژیک ایجاد هم‌افزایی با کارت امتیازی متوازن

همانطور که از نام کتاب همسویی استراتژیک ایجاد هم‌افزایی با کارت امتیازی متوازن پیداست، این کتاب به مبحث همسویی در اجرا و پیاده سازی استراتژی های کسب و کار در سازمان های مختلف می پردازد که شامل مسائل بسیار مهم در امر جاری سازی استراتژی های یکپارچه شرکتها بشمار می آید.

کتاب همسویی استراتژیک با ایجاد هم‌افزایی به قلم رابرت کاپلان و دیوید نورتون کتابی برجسته در حوزه‌ی مدیریت استراتژیک کسب و کار، بازرگانی و مدیریت صنعتی است که به مبحث کارت امتیازی متوازن و تأثیر آن در سیستمهای مالی می‌پردازد.

کتاب همسویی استراتژیک با ایجاد هم‌افزایی به چگونگی کاربرد کارتهای امتیازی متوازن برای بهبود مدیریت در سطح سازمان‌های مادر اختصاص یافته است. سوال اساسی نویسنده‌ی کتاب همسویی استراتژیک آن است که سازمان‌ مادر چگونه می‌تواند در وجوه مالی، مشتریان، فرآیندها و رشد و یادگیری برای واحدهای کسب و کار خود، ارزش‌آفرینی کند. در این رابطه‌ می‌توان از همسویی استراتژی سازمان با ساختار آن، همسویی خدمات و عملیات پشتیبانی در واحدهای مرکزی با استراتژی‌های واحدهای کسب و کار، و همسویی استراتژی سازمان با سایر ذی‌نفعان، نظیر هیات‌مدیره و سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان و شرکا نام برد.

خلاصه کتاب همسویی استراتژیک ایجاد هم‌افزایی با کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد فراتر و جامع‌تر از سیستم‌های اندازه‌گیری مالی ارایه کرد. در این چارچوب ارائه شده علاوه بر شاخص‌های مالی، وضعیت سازمان با شاخص‌هایی در سه وجه دیگر شامل وجوه مشتریان، فرایندهای داخلی کسب و کار، رشد و یادگیری یا نیروی انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی مورد سنجش قرار می‌گیرد.