دانلود رایگان کتاب سازمان استراتژی محور

کتاب سازمان استراتژی محور نوشته کاپلان و نورتون

کتاب سازمان استراتژی محور با معرفی روش ارزیابی متوازن که بستر اصلی مقوله سازمان استراتژی محور محسوب می شود، برای پاسخ به یکی از نیازهای اساسی جامعه مدیریت کشور ترجمه و تدوین شده است. این روش توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون مشاور برجسته مدیریت آمریکا مطرح شد که به شدت مورد استقبال صاحب نظران مدیریت و مدیران سازمانها قرار گرفت.

رویکرد کتاب سازمان استراتژی محور کاپلان به معرفی روش ارزیابی متوازن در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها است که فقط متکی به داراییهای مشهود أنها نیست؛ بلکه باید متکی بر بکارگیری دارایی های نامشهود است. داراییهایی مانند: دانش و قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تامین کنندگان، کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی باشد.

در اوایل دهه ۱۹۹۰ رابرت کا پلان و دیوید نورتون طرحی تحقیقاتی به منظور بررسی علل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکایی آغاز کردند. نتایج در مقاله ای منتشر گردید و در آن اشاره شد که شرکتهای موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به سنجه های مالی متکی نیستند، بلکه عملکرد خود را از چند منظر دیگر نیز مورد ارزیابی قرار میدهند که عبارتند از:

  1. منظر مالی
  2. منظر مشتری
  3. منظر فرآیندهای داخلی
  4. منظر یادگیری و رشد

.