کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال رویکردی یکپارچه به بازاریابی آنلاین

کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال رویکردی یکپارچه به بازاریابی آنلاین

رسانه های دیجیتال و اجتماعی جنبه های اساسی عملکرد بخشهای بازاریابی هستند. بنابراین، مهم است که از آنها در اهداف گسترده تر سازمانها و شرکتها بهره برد. کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال با استفاده از ترکیب روش های بازاریابی دیجیتال با استراتژی کسب و کار و مدل های بازاریابی مستقر در و کسب و کار، نشان می دهد که چگونه می توان بهترین استراتژی را برای یک شرکت یا یک سازمان تدوین کرد.

بازاریابی مدرن برای دستیابی به موفقیت در یک کسب و کار که قابل اندازه گیری و پاسخگو باشد لازم است بیاموزد که چگونه می تواند در کنار استفاده از رسانه های دیجیتال، از تفکر استراتژیک استفاده کند. در کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال عناصر اساسی برای رسیدن به هر مرحله از ایجاد استراتژی کامل بازاریابی دیجیتال بررسی می شود.

کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال به تحلیل روشها و بسترهای ضروری بازاریابی دیجیتال از جمله رسانه های اجتماعی، بازاریابی محتوا، سئو، تجربه ی کاربری، شخصی سازی، تبلیغات نمایشی، CRM و همچنین جنبه های گسترده تر پیاده سازی از جمله برنامه ریزی، یکپارچگی با اهداف کلی شرکت و ارائه به تصمیم گیرندگان کسب و کارتان می پردازد

مولف، کتاب استراتژی بازاریابی دیجیتال را از طریق بهترین مطالعات موردی، تصاویر، چک لیست ها و خلاصه مطالب ارائه می کند تا راهنمایی های آگاهانه و عملی را در اختیارتان قرار دهد. این کتاب به جای ارائه ی یک مدل محدودکننده «نسخه واحد»، ابزارهایی را در اختیار شما قرار میدهد تا استراتژی خود را متناسب با نیازهای کسب و کار منحصر به فرد خود تهیه کرده و نشان دهید که چگونه یک رویکرد یکپارچه و جامع برای بازاریابی، منجر به موفقیت بیشتر می شود.