دانلود رایگان کتاب استراتژی بازاریابی

درباره کتاب استراتژی بازاریابی

آشنایی اولیه با مبانی مدیریت استراتژیک و مدیریت (عملیات) بازاریابی در یادگیری و بهره برداری نظری و عملی از کتاب استراتژی بازاریابی مؤثر است. تجربیات، آموخته ها و مطالعات دوره های مقدماتی و کارشناسی در مدیریت بازرگانی و بازاریابی را می توان با استفاده از این کتاب ترکیب نموده و نگرشی یکپارچه برای فراگیری موضوعات پیشرفته بازاریابی فراهم آورد.

کتاب استراتژی بازاریابی به عنوان سنگ زیر بنا برای دوره های پیشرفته و دوره های تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی طراحی شده است.

کتاب استراتژی بازاریابی از کلیه تحقیقات اصیل پژوهشگران، تجربیات مفید کارآفرینان، برنامه های موفق مدیران برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و طرح های مؤثر مشاوران در مؤسسات صنعتی و خدماتی بهره گرفته است تا بتوان الگویی جامع و کاربردی از مدیریت استراتژیک بازاریابی و استراتژی های بازاریابی برای مشارکت در دنیای واقعی فراهم آورد.

این کتاب شامل ۴ بخش و ۱۴ فصل است. بخش اول و دوم به بررسی عوامل درونی و بیرونی می پردازد تا به عنوان ورودی در بخش سوم مورد استفاده قرار گیرد. بخش سوم به طراحی استراتژی بازاریابی و بخش چهارم به اجرا و کنترل استراتژی های تدوین شده اختصاص یافته است.

اهمیت علوم مدیریت بازاریابی

سازمان ها – در معنای وسیع کلمه – از شالوده های اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت، مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمان هاست. یک مدیر، روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. گذشته، با تمام اهمیت و آموختنی هایش و با تمام تأثیری که می توانسان بر آینده داشته باشد، اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت باز آفریند، ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن به آنچه امروز میکنیم مربوط است.