دانلود رایگان کتاب بازاریابی محتوا

دانلود رایگان کتاب بازاریابی پرمحتوا

چند سالی است که بحث بازاریابی محتوایی یا همان بازاریابی بر مبنای محتوا بیشتر به گوش می خورد و صحبت های زیادی درباره آن می شود و عناوین شغلی مانند مدیر محتوا یا کارشناس بازاریابی محتوایی نیز در سازمان ها دیده می شود و به نظر مطلب آشنایی می رسد. باوجوداین، به نظرمان هنوز جای خالی کتابی که به صورت پایه ای و با زبانی ساده مفاهیم را بیان کند دیده می شود، کتابی که بینش، جایگاه، هدف و مسیر رسیدن به این موضوع را در کنار ابزارهای آن بیان و بررسی کند – مواردی که شاید در هیاهوی این قضیه کمتر به آن توجه شود و می بایست پیش از هر دست به قلم بردن آنها را نوشت و تحلیل کرد. 

در نگاه اول شاید به نظر برسد که کتاب بازاریابی پر محتوا مختص مدیران و کارشناسان واحد بازاریابی سازمان است، اما همان طور که نویسنده اشاره می کند، این کتاب از جهات مختلفی می تواند موردنیاز مدیران ارشد، کارشناسان و صاحبان کسب وکارها و استارت آپ ها نیز باشد، هم از این جهت که با شناخت هدف و فعالیت های کلیدی محتوا و بازاریابی محتوایی می توانند تصمیم های صحیح تری در این حوزه اتخاذ کنند و همراه تیم بازاریابی شوند و هم از این جهت که تأثیر تلاش های تیم محتوا فقط معطوف به مشتریان بیرونی سازمان نیست و تهیه و انتشار محتوای خوب و ارزشمند می تواند در انگیزه بخشی به کارکنان و غنی کردن شغلشان و درگیر کردنشان با کار تأثیر بسزایی داشته باشد.

امیدواریم کتاب بازاریابی پر محتوا در کنار کتاب های ایده عالی مستدام، نسل سوم بازاریابی، نسل چهارم بازاریابی و طرح بازاریابی برای کسب وکارهای کوچک مجموعه ای فراهم آورد تا تلاشها و اقدامات مربوط مدیریت بازاریابی کسب وکارها مؤثر و پربارتر شود.