مقالات و دیدگاه های صاحب نظران حوزه

استراتژی کسب و کار و مدیریت استراتژیک

در این بخش میتوانید با مقالات تخصصی حوزه استراتژی کسب و کار را بخولنید و با دیدگاه استراتژیست های حوزه مدیریت استراتژیک آشنا شوید؛ همچنین شما میتوانید رویکرد های متفاوت علمی را با هم مقایسه کنید و نظرات خود را در پایان هر مقاله به اشتراک بگذارید.

  • عوامل کلیدی موفقیت و تأثیر آن بر استراتژی سارمان

در این مقاله قصد داریم به تعریف علمی هریک از مفاهیم عوامل کلیدی موفقیت و عوامل حیاتی موفقیت در شرکتها و کسب و کارهای مختلف بپردازیم و تفاوت آن را با شاخص کلیدی موفقیت و دیگر مفاهیم مرتبط شرح خواهیم داد. در ادامه …